(0)

მინის გამყოფი ბარიერი/ Protective glass barrier
მინის გამყოფი ბარიერი( 95*55 სმ). ასევე ვიღებთ ნებისმიერი ზომის შეკვეთას, შესაბამისად ფასი იცვლება ზომის და მიხედვით/ Protective glass barrier( 95*55 cm ). Also we take orders of any sizes, price varies depending on size. საფასურში შედის უფასო მონტაჟი/ Installation is included in the price   
120 100
სტენდი დისპენსერით და ხსნარით/ stand with dispenser and antiseptic liquid
სტენდი დისპენსერით და ანტისეპტიკური ხსნარით  (1 ლიტრი) / stand with dispenser and antiseptic liquid (1 Liter) 
240 180
განსაზავებელი კონცენტრატი/ Concentrate for diluting
კონცენტრატი, რომლითაც შეგიძლიათ მიიღოთ 1250 ლ  სამუშაო სადეზინფექციო ხსნარი, რომელიც გამოიყენება როგორც ზედაპირების დეზინფექციისათვის, ასევე დეზობარიერისთვის/ Concentrate, by wich you can get 1250 L of working disinfectional liquid, which can be used both for surface disinfection and desobarrier
410 390