ნარჩენების ბუნკერი/ Trash can


52 36

მეტალის ნარჩენების ბუნკერი/ Metal trash can

✅  იღება ფეხის დაჭერით/ Opens by pressing on pedal

✅  აკმაყოფილებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ ნორმებს/ Meets the norms set by the Ministry of Health

ტევადობა 13 ლ/ Capacity 13 L

ფასი
36
ძველი ფასი
52
ნანახია
251