განსაზავებელი კონცენტრატი/ Concentrate for diluting


279 195

გაზიარება:

კონცენტრატი, რომლითაც შეგიძლიათ მიიღოთ 1250 ლ  სამუშაო სადეზინფექციო ხსნარი, რომელიც გამოიყენება როგორც ზედაპირების დეზინფექციისათვის, ასევე დეზობარიერისთვის/ Concentrate, by wich you can get 1250 L of working disinfectional liquid, which can be used both for surface disinfection and desobarrier

ფასი
195
ძველი ფასი
279
ნანახია
402